ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.210.77.106    
 
สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ครู(teacher)
พนักงานดับเพลิง (fireman)
พนักงานขับรถยนต์ (Car Driver)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แม่บ้าน
พนักงานปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
พนักงานปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
คนงานสวนทั่วไป
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวียงตั้ง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนฯ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
 
 
 
 
 
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4455-8995  
  Mail: bansaiprasat64@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.